çekimçi çe‧kim‧çi at

Zat ölçemek, çekip bermek bilen meşgul bolýan işgär.

  • Bu sözleri çekimçiden we öz joralaryndan eşiden Dürnabat uzakdan gelýän atly adamy görenden, onuň ýüreginde bir şatlyk peýda boldy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
  • çekimçiden
  • çekimçimiz
  • çekimçiniň
  • çekimçiň