çekim çe‧kim at

Terezide, gapanda çekilýän zatlaryň ölçelişi.

 • Giň howlynyň derwezesinden giren ýeriňde iki sany çekim gapany durýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • çekime
 • çekimi
 • çekimini
 • çekiminiň
 • çekimiň
 • çekimlere
 • çekimli
 • çekimliler
 • çekimlilerde
 • çekimlilerden
 • çekimlilerdir
 • çekimlilere
 • çekimlileri
 • çekimlileridir
 • çekimlilerinden
 • çekimlilerine
 • çekimlilerini
 • çekimlileriniň
 • çekimlileriň
 • çekimlini
 • çekimliniň
 • çekimlisi
 • çekimlisinden
 • çekimlisini
 • çekimlisiniň
 • çekimsiz
 • çekimsizden
 • çekimsize
 • çekimsizi
 • çekimsizinden
 • çekimsiziniň
 • çekimsiziň
 • çekimsizler
 • çekimsizlerde
 • çekimsizlerden
 • çekimsizlerdir
 • çekimsizlere
 • çekimsizleri
 • çekimsizleriniň
 • çekimsizleriň