çekişmek işlik

 1. Çekmäge kömekleşmek, ölçeşmek.

  • Satyja un çekişmek.

 2. Dartyşmak, süýreşmek.

  • Düýn oglanlar keçe çekişdiler.

  • Guýudan suw çekmek.

 3. Diskussiýa alyp barmak, dawa etmek, jedelleşmek, dawalaşmak.

 4. Bir zady bir ýerden ikinji bir ýer äkitmäge, daşamaga kömekleşmek.

  • Gawun çekişmek.

 5. Syraşmak, tikişmek.

  • Ýorgan çekişmek.

 6. Köp bolup çekip oturmak (çilim we ş. m. hakda).

  • Çilim çekişip oturmak.

 7. El bilen süýüp ýüpek alyşmak, süýüşmek (ýüpek hakda).

  • Ýüpek çekişmek.

 8. Üweşmek.

  • Degirmende däne çekişmek.


Duş gelýän formalary
 • çekişdi
 • çekişdiler
 • çekişen
 • çekişendigini
 • çekişeris
 • çekişip
 • çekişipdi
 • çekişiň
 • çekişjek
 • çekişleri
 • çekişleridir
 • çekişlerini
 • çekişliginiň
 • çekişligiň
 • çekişlik
 • çekişlikleriň
 • çekişme
 • çekişme-de
 • çekişmedik
 • çekişmegi
 • çekişmegiň
 • çekişmek
 • çekişmeler
 • çekişmelerde
 • çekişmelerden
 • çekişmelere
 • çekişmeleri
 • çekişmelerini
 • çekişmeleriň
 • çekişmeli
 • çekişmelik
 • çekişmesi
 • çekişmesinde
 • çekişmesine
 • çekişmezlik
 • çekişmän
 • çekişmäni
 • çekişmäniň
 • çekişsedi
 • çekişýän
 • çekişýärler