çekiçlemek çe‧kiç‧le‧mek işlik

  1. Çekiç bilen üstünden urmak, urup süýndürmek, kakmak.

    • Ol, çüýüň ujuny ýasylamak üçin çekiçläp otyrdy.

  2. Göçme manyda Gaty tankyt etmek, käýemek.


Duş gelýän formalary
  • çekiçlemek
  • çekiçläp