çekelik çe‧ke‧lik

Durmuşa çykmadyk türkmen gyzlaryň tahýa-dakynyp, gulaklarynyň öň ýüzünden, dulugynyň üstünden sallap goýberýän bezeg şaýy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çekelik - çekeligi.


Duş gelýän formalary
  • çekeligi
  • çekelikleri
  • çekelikli