çekeleşmek çe‧ke‧leş‧mek işlik

 1. Bir zat sebäpli dawa edişmek, çekeleşik etmek, jedelleşmek.

  • Uzak çekeleşip durman, derrew aýgytly çäreler görmä girişdik. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 2. Dartyşmak, iteleşmek.

  • Bir salym onuň bilen çekeleşip oýun etdik.


Duş gelýän formalary
 • çekeleşdik
 • çekeleşdiler
 • çekeleşeni
 • çekeleşip
 • çekeleşipdi
 • çekeleşme
 • çekeleşmegi
 • çekeleşmek
 • çekeleşmekligi
 • çekeleşmeler
 • çekeleşmelerden
 • çekeleşmelere
 • çekeleşmelerine
 • çekeleşmeli
 • çekeleşmezden
 • çekeleşmäge
 • çekeleşmän
 • çekeleşmäni
 • çekeleşmäniň
 • çekeleşýän
 • çekeleşýärdi
 • çekeleşýärdiler
 • çekeleşýärler