çeýnemek çeý‧ne‧mek işlik

 1. Agza salyp bölek-bölek etmek, owratmak, ownutmak.

  • Atlar bol samany nebsewürlik bilen çeýnediler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Mazaly degmek, aýtjagyny aýdyp horlamak.

  • Naçalnigini näçe çeýnäsi gelse-de, ebeteýini tapman kanagatlandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • çeýnedi
 • çeýnedi-de
 • çeýnediler
 • çeýnejek
 • çeýnejekdi
 • çeýnem
 • çeýnemedimi
 • çeýnemegi
 • çeýnemegine
 • çeýnemegiň
 • çeýnemek
 • çeýnemeklik
 • çeýnemeli
 • çeýnemesini
 • çeýnemez
 • çeýnemeýärdi
 • çeýnemäge
 • çeýnemän
 • çeýnemäni
 • çeýnesinler
 • çeýneýän
 • çeýneýändigini
 • çeýneýär
 • çeýneýärdi
 • çeýneýärler
 • çeýnän
 • çeýnände
 • çeýnänim
 • çeýnänini
 • çeýnäniň
 • çeýnäp
 • çeýnäpdi
 • çeýnäpdir
 • çeýnäpdirler
 • çeýnäpmi
 • çeýnär
 • çeýnärdi
 • çeýnärdim
 • çeýnärsiň
 • çeýnärsiňiz
 • çeýnäsi
 • çeýnäsim
 • çeýnäýin
 • çeýnäýjek
 • çeýnäýsem