çeýnem çeý‧nem

Iýilýän zatlaryň çeýnelmek derejesi, çeýneliş häsiýeti çeýnelmek mümkinçiligi.

  • Etiň çeýnemini ýetirip iýmek.


Duş gelýän formalary
  • çeýnemedimi
  • çeýnemini