çeýnelmek çeý‧nel‧mek işlik

 1. Agza salnyp owradylmak, ownydylmak, mynjyradylmak.

  • Aňsatlyk bilen çeýnelmek.

 2. Göçme manyda Mazaly degilmek, her hili söz aýdylyp horlanmak.

  • Birsyhly çeýnelip durmak.


Duş gelýän formalary
 • çeýnelen
 • çeýnelende
 • çeýnelip
 • çeýneljek
 • çeýnelmek
 • çeýnelmeýän
 • çeýnelýän
 • çeýnelýär