çeýneşmek çeý‧neş‧mek işlik

  1. Köp bolup dowamly çeýnäp oturmak.

  2. Biri-biriňi çeýnemek, biri-biriňi dişlemek.

    • Gurt bilen çeýneşip dünýäden ötdi, Çöllerde özüni şa hasaplardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  3. Göçme manyda Biri-biriňe diýjegiňi diýmek, mazaly degmek, käýişmek.


Duş gelýän formalary
  • çeýneşen
  • çeýneşip