çeýelik çe‧ýe‧lik

Süýnüp girip durujylyk, eplense-de döwülmezlik, ýazylyp-büzülip bilijilik, maýyşgaklyk.

  • Soňa görä-de, oňurgalylyk ähli bedene mäkäm söýeg bolup, ony çeýelikden mahrum etmeýär. (W. F. Şalaýew, N. A. Rykow, Zoologiýa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çeýelik - çeýeligi.


Duş gelýän formalary
  • çeýelige
  • çeýeligi
  • çeýeligidir
  • çeýeligine
  • çeýeligini
  • çeýeliginiň
  • çeýeligiň
  • çeýelikden
  • çeýelikleri