çeýe çe‧ýe sypat

 1. Süýnüp girip duran, ýazylyp-büzülip bilýän, eplense-de döwülmeýän, maýyşgak.

  • Uzyn çeýe şahalary aşak eglip sallanyşyp ýatyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Göçme manyda Başarjaňlyk bilen hötdesinden gelip bilýän, başarnykly, berk.

  • Hatarda duranlaryň hemmesiniň edil şu gyz ýaly sagdyn, çeýe, ukyply bolasy gelýärdi. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)


Duş gelýän formalary
 • çeýedi
 • çeýedir
 • çeýedirler
 • çeýeje
 • çeýelige
 • çeýeligi
 • çeýeligidir
 • çeýeligine
 • çeýeligini
 • çeýeliginiň
 • çeýeligiň
 • çeýelik
 • çeýelikden
 • çeýeräk