çatryk çat‧ryk

Ýoluň, köçäniň we ş. m. biri-biri bilen kesişip geçýän, birleşýän ýeri, aýryt.

 • Ýol çatrygy gelen ýerinde Hoşgeldi sagyndy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Iki köçäniň çatrygynda her gün janly hereket bazar mähellesine meňzeýärdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çatryk - çatrygy.


Duş gelýän formalary
 • çatryga
 • çatrygy
 • çatrygydy
 • çatrygydyr
 • çatrygyna
 • çatrygynda
 • çatrygyndaky
 • çatrygyndan
 • çatrygyny
 • çatrygyň
 • çatrykda
 • çatrykdan
 • çatryklarda
 • çatryklardan
 • çatryklary
 • çatryklarynda
 • çatryklaryndaky
 • çatryklaryny
 • çatryklarynyň
 • çatryklaryň