çatlamak çat‧la‧mak işlik

Çat açmak, jaýryk açmak, ýarylyp döwülmek, aýrylmak.

 • Çal tüýdügiň çatlasyn, Goýun-guzyň otlasyn. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

ýürek çatlamak

seret ýürek 1

 • Men onuň çykaryna howlugyp, ýüregim çatlap barýar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • çatlama
 • çatlamak
 • çatlamasy
 • çatlamasyna
 • çatlan
 • çatlap
 • çatlapdy
 • çatlapdyr
 • çatlara
 • çatlary
 • çatlasyn
 • çatlaýar