çatlaşmak çat‧laş‧mak işlik

Çalt bolmak, tiz bolmak, çalasyn bolmak, tizleşmek.

  • Saçlynyň gelmeli wagty çaltlaşjak ýaly, bir duýgy bilen häzir onuň ýüregi doludy. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)


Duş gelýän formalary
  • çatlaşdy
  • çatlaşyp