çalarmak ça‧lar‧mak işlik

[ça:larmak]

 1. Çal bolup başlamak, çal reňke öwrülip başlamak.

  • Egnindäki palto çalaryp görünýärdi, bagananyň reňki çalarypdyr.

 2. Saç, sakgal agaryp başlamak garrap başlamak, ýaşyň könelişmek.

  • Bu iki barýan aýalyň biri saçy çalaran garaýagyz aýaldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Bize gelen, çalaryp başlan adamdy.


Duş gelýän formalary
 • çalaran
 • çalarany
 • çalardy
 • çalardyk
 • çalardym
 • çalardyňyz
 • çalarmak
 • çalarman
 • çalarsa-da
 • çalarsam
 • çalaryp
 • çalarypdy
 • çalarypdyr
 • çalarypsyň
 • çalarýar