çalak-çulak ça‧lak-çu‧lak

Örän basym, çalasyn, şark-şurk, haýal etmän.

  • Annagulynyň ejesi çaýyny çalak-çulak içdi-de, gölesini alyp, sygryny goýberdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)