çala-çula ça‧la-çu‧la

Doly däl, ýarpy-ýalta, bolar-bolmaz, ýeterliksiz, çala.

  • Ýelli ýerinden turup, pişik ýuwnuşyny edip, çala-çula ýuwundy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)