çalça çal‧ça

[ça:lça]

Zol-zol edilip dokalyp tikilýän kiçiräk gap, kiçiräk çuwal.

  • Çalçalaryňy atyň syrtyna daňdajyk, adamyňy iberäý! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • çalçalaryny
  • çalçalaryňy
  • çalçany
  • çalçanyň
  • çalçasyndan
  • çalçasyny