çalça

[ça:lça]

Zol-zol edilip dokalyp tikilýän kiçiräk gap, kiçiräk çuwal.

  • Çalçalaryňy atyň syrtyna daňdajyk, adamyňy iberäý! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)