çümmek çüm‧mek işlik

 1. Dürtülip geçmek, sanjylmak, batmak.

  • Tä gulagyna çenli öl guma çümen pilini çekip aldy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Olaryň sagdyn toýnaklary ürgün çägä çümýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aýagyna tiken çümdi.

 2. Suwuň düýbüne, aşagyna gitmek, suwa batmak.

  • Suwa çümmek.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem çümmek - çümdüm, çümdüň, çümüpdir.

pikire çümmek

seret pikir

 • Annaguly elindäki kagyza seredip pikire çümdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • çümdi
 • çümdi-de
 • çümdük
 • çümdüler
 • çümdüm
 • çümdüm-de
 • çümen
 • çümende
 • çümenden
 • çümendigi
 • çümene
 • çümeninden
 • çümenlerinde
 • çümer
 • çümer-de
 • çümerde
 • çümersiň
 • çümesi
 • çümjegini
 • çümjek
 • çümme
 • çümmegi
 • çümmegine
 • çümmeginiň
 • çümmek
 • çümmekligi
 • çümmekligine
 • çümmeli
 • çümmelidi
 • çümmese
 • çümmeseň
 • çümmez
 • çümmezden
 • çümmeýän
 • çümmeýärdi
 • çümmäge
 • çümmän
 • çümmüş
 • çümse
 • çümse-de
 • çümseň-de
 • çümsün
 • çümüp
 • çümüpdi
 • çümüpdik
 • çümüpdir
 • çümüpsiň
 • çümüň
 • çümýän
 • çümýär
 • çümýärdi
 • çümýärdiler
 • çümýärin
 • çümýärler