çözmek işlik

 1. Daňlan ýüpi, düwni, sargyny we ş. m. açmak.

  • Ol, düýäniň duşagyny çözdi.

 2. Meseläni işlemek, işläp çykarmak.

  • Men mugallymyň beren meselesini tiz çözdüm.

 3. Orta atylan meseläni bir ýüzli etmek, bir meseläni, ýagdaýy anyklamak, belli netijä getirmek.

  • Ol bu meseleleriň hemmesini umumy sözler bilen beýan etmän, aýry-aýry konkret şahslaryň üsti bilen çözýär. («Edebiýat»)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem çözmek - çözdüm, çözdüň, çözüpdir.


Duş gelýän formalary
 • çözdi
 • çözdi-de
 • çözdügiň
 • çözdüler
 • çözdüm
 • çözeli
 • çözen
 • çözende
 • çözenden
 • çözendigini
 • çözendikleri
 • çözeniňde
 • çözenler
 • çözenlerinde
 • çözenok
 • çözenoklar
 • çözer
 • çözerden
 • çözerdi
 • çözerdiler
 • çözere
 • çözerin
 • çözeris
 • çözerler
 • çözersiň
 • çözersiňiz
 • çözesi
 • çözeýin
 • çözjek
 • çözjekdigimize
 • çözjekdigine
 • çözjekdigini
 • çözjekdiklerini
 • çözme
 • çözmedi
 • çözmedik
 • çözmegi
 • çözmeginde
 • çözmeginden
 • çözmegine
 • çözmegini
 • çözmegiň
 • çözmek
 • çözmekde
 • çözmekden
 • çözmekdi
 • çözmekdir
 • çözmekleri
 • çözmeklige
 • çözmekligi
 • çözmekligine
 • çözmekliginiň
 • çözmekligiň
 • çözmeklik
 • çözmeklikde
 • çözmeklikdi
 • çözmekçi
 • çözmeleri
 • çözmeli
 • çözmelidi
 • çözmelidigi
 • çözmelidigine
 • çözmelidigini
 • çözmelidir
 • çözmelidirler
 • çözmelimi
 • çözmese
 • çözmese-de
 • çözmesi
 • çözmez
 • çözmeýär
 • çözmeýärler
 • çözmäge
 • çözmäge-de
 • çözmäli
 • çözmän
 • çözmändi
 • çözmändir
 • çözmäne
 • çözmäni
 • çözmäniň
 • çözse
 • çözsek
 • çözsünler
 • çözäýiň
 • çözäýmeli
 • çözäýsek
 • çözübem
 • çözüp
 • çözüpdi
 • çözüpdik
 • çözüpdiler
 • çözüpdir
 • çözüpdiris
 • çözüpdirler
 • çözüň
 • çözýän
 • çözýändigini
 • çözýändiklerini
 • çözýändir
 • çözýänini
 • çözýänlere
 • çözýär
 • çözýärdi
 • çözýärdiler
 • çözýäris
 • çözýärler