çörek çö‧rek at

Undan hamyr ýugrulyp, tamdyrda bişirilen önüm, nan.

 • Meniň unum bugdaý uny, uly bişirdim çöregi! (Çary Aşyr, Poemalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çörek - çöregi.

çöregi bitin

Howpdan sag-aman galan, howpdan halas bolan.

 • Hernä çöregiň bitin eken! -- diýip gülümsiredi. («Tokmak» žurnaly)

 • Doýduk eje, çöregiň bitin ekeni! (B. Kerbabaýew, Japbaklar)

hamyrly çörek

Hamyrmaýa goşulyp aldyrylan, hamyrdan ýüzi dürtülip bişirilen çörek.

petir çörek

Aldyrylmadyk hamyrdan ýüzi dürtülip bişirilýän çörek.

 • Ýanym bilen bir petir çörek göteripdim.


Duş gelýän formalary
 • çörege
 • çöregem
 • çöregi
 • çöregidi
 • çöregidir
 • çöregim
 • çöregimden
 • çöregime
 • çöregimi
 • çöregimiz
 • çöregimize
 • çöregimizem
 • çöregimizi
 • çöregimiziň
 • çöregin
 • çöreginden
 • çöregine
 • çöregini
 • çöreginiň
 • çöregiň
 • çöregiňden
 • çöregiňem
 • çöregiňi
 • çöregiňizi
 • çöregiňiziň
 • çörek-de
 • çörekde
 • çörekden
 • çörekdenem
 • çörekdi
 • çörekdir
 • çörekler
 • çörekleri
 • çörekleridir
 • çöreklerinden
 • çöreklerini
 • çörekleriniň
 • çörekleriň
 • çörekli
 • çöreklik
 • çöreksiz