çörňeşik çör‧ňe‧şik

Bulaşyklyk, bulaşyk ýagdaý.

  • Enem-atamyň göwnüne degmejek bolup, şu çörňeşige düşdüm. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çörňeşik - çörňeşigi.


Duş gelýän formalary
  • çörňeşige
  • çörňeşigine
  • çörňeşikden
  • çörňeşiklige