çör çör

[çö:r]

Geçi, goýun ýaly ownuk mallaryň tezegi, gumalaklary.

 • Goýun çöpleri çagraşyp ýatyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem çör - çörüm, çörüň.


Duş gelýän formalary
 • çörden
 • çöre
 • çöri
 • çörler
 • çörlere
 • çörleri
 • çörleriniň
 • çörleriň
 • çörli
 • çörliň
 • çörlük
 • çörsüz
 • çöründe
 • çöründen
 • çörüniň
 • çörüň