çöpleşmek çöp‧leş‧mek işlik

  1. Çöplemäge kömekleşmek, ýeke-ýeke ýygnaşmak.

  2. Ýygmaga kömek etmek, ýygyşmak.

    • Körek çöpleşmek.

  3. Ýeke-ýeke saýlamaga kömekleşmek.

    • Çeltik çöpleşmek.


Duş gelýän formalary
  • çöpleşip
  • çöpleşmek