çöplük çöp‧lük

Çöpi köp ýer, çöp basan ýer.

  • Ony köpriň aňry ýanyndaky çöplükde gizledim. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çöplük - çöplügi.


Duş gelýän formalary
  • çöplüge
  • çöplüginde
  • çöplügiň
  • çöplükde
  • çöplükdi
  • çöplüklere