çöke

çöke düşmek

  1. Iki dyzyň üstünde oturmak.

    • Myrat eli hatly çyranyň ýanyna baryp, çöke düşdi-de, bukjany açmaga oturdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Birine boýun bolmak, lepbeý diýmek.

    • Ýazyklydygyňy boýun alyp, biriniň öňünde çöke düşmek.