çäksiz çäk‧siz sypat

 1. Hiç ölçegi, çägi bolmadyk, çäk goýulmadyk.

 2. Artyk dereje, örän, gaty köp.

  • Çolugyň howsalasy çäksiz artdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
 • çäksizdigi
 • çäksizdigini
 • çäksizdir
 • çäksize
 • çäksizligi
 • çäksizliginde
 • çäksizligini
 • çäksizlik