çäklenmek çäk‧len‧mek işlik

 1. Bir zat ýa-da iş belli bir derejä ýetirilip goýulmak.

 2. Kanagatlanmak.


Duş gelýän formalary
 • çäklendi
 • çäklendik
 • çäklendiler
 • çäklendir
 • çäkleneliň
 • çäklenen
 • çäklenendigi
 • çäklenendigine
 • çäklenendir
 • çäklenenini
 • çäklenenok
 • çäklenenokdy
 • çäklenerdi
 • çäklenip
 • çäklenipdi
 • çäklenipdiler
 • çäklenipdir
 • çäklenipdirler
 • çäklenme
 • çäklenmedi
 • çäklenmedi-de
 • çäklenmedik
 • çäklenmedikdir
 • çäklenmediler
 • çäklenmegi
 • çäklenmegidir
 • çäklenmegine
 • çäklenmeginiň
 • çäklenmegiň
 • çäklenmejekdigini
 • çäklenmek
 • çäklenmekdigini
 • çäklenmeklik
 • çäklenmekçi
 • çäklenmeler
 • çäklenmelerde
 • çäklenmeleri
 • çäklenmelerine
 • çäklenmeleriň
 • çäklenmeli
 • çäklenmelidir
 • çäklenmese
 • çäklenmesi
 • çäklenmesini
 • çäklenmesiniň
 • çäklenmezligi
 • çäklenmeýän
 • çäklenmeýändigi
 • çäklenmeýändigini
 • çäklenmeýänligi
 • çäklenmeýänliginiň
 • çäklenmeýär
 • çäklenmeýäris
 • çäklenmeýärler
 • çäklenmäge
 • çäklenmän
 • çäklenmändi
 • çäklenmändir
 • çäklenmändirler
 • çäklenmäni
 • çäklenmäň
 • çäklense
 • çäklenseň
 • çäklensin
 • çäklenýän
 • çäklenýändigindedir
 • çäklenýändigini
 • çäklenýänligini
 • çäklenýär
 • çäklenýärdi
 • çäklenýärdiler
 • çäklenýäris
 • çäklenýärler
 • çäklenýärlerem