çäge çä‧ge

Kwarsyň ýa-da ş. m. gaty minerallaryň süýşýän ownuk bölejikleri.

 • Topragymyza Günüň nury bol düşýär, Şol gök çägede ýumurtga bişýär. (A. Haýydow, Gök asman)


Duş gelýän formalary
 • çäge-de
 • çägede
 • çägeden
 • çägedäki
 • çägeler
 • çägelerde
 • çägelerden
 • çägeleri
 • çägeleri-de
 • çägeleridir
 • çägelerin
 • çägelerinde
 • çägelerinden
 • çägelerini
 • çägeleriniň
 • çägeleriň
 • çägeli
 • çägeligi
 • çägeligidir
 • çägeliginde
 • çägeliginden
 • çägeligine
 • çägeligini
 • çägeligiň
 • çägelik
 • çägelikde
 • çägelikden
 • çägelikdi
 • çägelikdir
 • çägelileri
 • çägesi
 • çägesidir
 • çägesinde
 • çägesinden
 • çägesine
 • çägesini
 • çägesiniň
 • çägä
 • çägäni
 • çägäniň
 • çägäniňki
 • çägäň
 • çägäňi