çäç çäç

Döwlüp harmandan alnan arassa bugdaýyň üýşmegi.

  • Sygyryp, şemala garap, çäji samandan saýlady.

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çäç - çäjim, çäjiň.


Duş gelýän formalary
  • çäji
  • çäjine
  • çäjini
  • çäjiňe
  • çäjiňi