äpişge ä‧piş‧ge

Ýagtylyk we howa üçin jaýyň diwarynda edilýän deşik, penjire, aýna.

 • Jaýyň arka ýüzünde iki äpişgesi bar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Myrat äpişgäniň öňünde durup syn etdi. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

 • Onuň gözi äpişgä bakýardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • äpişgede
 • äpişgeden
 • äpişgedäki
 • äpişgeler
 • äpişgelerden
 • äpişgelere
 • äpişgeleri
 • äpişgeleri-de
 • äpişgelerimiziň
 • äpişgelerinde
 • äpişgelerinden
 • äpişgelerine
 • äpişgelerini
 • äpişgeleriniň
 • äpişgeleriň
 • äpişgeli
 • äpişgesi
 • äpişgesinden
 • äpişgesine
 • äpişgesini
 • äpişgesiniň
 • äpişgesiz
 • äpişgä
 • äpişgämiň
 • äpişgäni
 • äpişgäniň
 • äpişgäň
 • äpişgäňi
 • äpişgäňizde