äjit-mäjit ä‧jit-mä‧jit

Alyp-ýolup barýan, göze-başa düşüp barýan, aldajy.

  • Elhepus, özler-ä äjit-mäjit ýalaýt! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aga, bizi şu äjit-mäjitleriň elinden gutaryň! (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • äjit-mäjitleriň