zulum at

Adama berilýän ezýet, jepa, edilýän jebir, sütem, horluk.

  • Gadym, aşyklara edilen zulumlar bir eýýamlar ýok boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

zulum etmek

Horlamak, gynamak.

  • Beýle hapa tama salyp, saňa zulum edenler kim? (R. Seýidow, Eserler)