zomparmak zom‧par‧mak işlik

Depesi çürelmek, zürrelmek, dik görünmek.

  • Onuň telpeginiň depesi zomparyp durdy.


Duş gelýän formalary
  • zomparmak
  • zomparyp