zomamak zo‧ma‧mak işlik

[zo:mamak]

  1. Güýç bilen öňe omzamak, göwräňi öňe itip dyzamak, agram salmak.

    • Märekäniň içinde öňe zomamak.

  2. Zor salyp öňe süýşmek, sürünmek, öňe tarap hereket etmek.

    • Öňkiň ýaly zomap gelmeseň gerek. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • zomamak
  • zomap