zolak zo‧lak at

[zo:lak]

 1. Matanyň ýüzüne gelşik üçin edilýän inli zol-zol çyzmyklar.

  • Ganatlarynyň üstünde zolak ak çyzmyklar bar. (N. A. Iwanow, Guşçulyk maldarçylygyň iň möhüm pudaklaryndan biridir)

 2. Giňişligiň inçeden bir ugra uzap gidýän bölegi.

  • Kurort dag etegi bilen sähra zolagynyň araçägynde deňiz derejesinden 157 metr belentlikde ýerleşendir. (M. G. Berdigylyjow, Türkmenistanyň kurortlary)

 3. Bir zadyň uzap gidýän ugry bilen gögerýän ýa-da ýerleşýän ýeri, meýdany.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zolak - zolagy.


Duş gelýän formalary
 • zolaga
 • zolagy
 • zolagydyr
 • zolagymyza
 • zolagyna
 • zolagynda
 • zolagyndaky
 • zolagyndan
 • zolagyny
 • zolagynyň
 • zolagyň
 • zolakda
 • zolakdaky
 • zolakdan
 • zolakdyr
 • zolaklar
 • zolaklara
 • zolaklarda
 • zolaklardaky
 • zolaklardan
 • zolaklary
 • zolaklaryn
 • zolaklaryna
 • zolaklarynda
 • zolaklaryndaky
 • zolaklaryndan
 • zolaklaryny
 • zolaklarynyň
 • zolaklaryň
 • zolaklaýyn
 • zolakly