zol-zol zol-zol

[zo:l-zo:l]

seret zolak-zolak

  • Çüýden asylgy zol-zol ýaşyl pižamasyny alyp sandyraklap geýindi. («Tokmak» žurnaly)

zol-zol zol-zol

[zo:l-zo:l]

Gaýta-gaýta, garşy-garşy, öwran-öwran, birsyhly.

  • Ol bir zatlary aýdyp, zol-zol bizi güldürýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Sygryň zol-zol molap durmagyna, Sonanyň nebsi agyrdy.