zok zok

[zo:k]

  1. Signal bermek üçin mehaniki gurlan enjam, gudok.

  2. Signal berýän gudogyň sogup çykýan sesi.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zok - zogum, zoguň.


Duş gelýän formalary
  • zoguna
  • zoguny