zogdurylmak zog‧du‧ryl‧mak işlik

  1. Güýçli fontan urup, çogup çykmak, batly akmak, zarply guýulmak.

    • Gara tüsse tamyň gapysyndan we äpişgelerinden zogdurylyp, bunkere dökülýärdi.

  2. Göçme manyda Basa-bas bolup girmek ýa-da çykmak, köplük bolup itnişip girmek, çykmak.


Duş gelýän formalary
  • zogduryldy
  • zogdurylyp
  • zogdurylýan