zoňtar

  1. Çommalyp duran, keýerjekläp duran.

    • Olaryň ikisiniň hem ýeňsesinden çatybermeli zoňtar murtlary bardy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Irimçik, gödeksi.

    • Şol wagt daşardan zoňtar ses eşidildi. (N. Jumaýew, Ak derek)


Duş gelýän formalary
  • zoňtarlyk