zirek zi‧rek

[zi:rek]

Ýiti, pähimli (akyl).

  • Soltanyň zirek akylyna haýrandyryn! -- diýipdir. (Myraly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zirek - ziregi.


Duş gelýän formalary
  • zirekleriň
  • zirekligi