zibil

Köne-sana esgi, syr-süplük, hapa-supa, taşlandy, zir-zibil, galyndy.

  • Köne haýatyň düýbünde zibilleri dörjeläp ýören iki sany oglanjyk. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)