zerzaw zer‧zaw

[zerza:w]

Juda agyryly, azary alyp barýan.

  • Şu gapdalym durşuna zerzaw, gapyrgam döwülmedik bolsa-da biridir. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • zerzawdy