zerurlyk

[zeru:rlyk]

  1. Juda gereklilik örän wajyplyk, derkarlyk.

  2. Hökmanlyk, möhümlik, derwaýyslyk.

    • Size habar bermegiň zerurlygyny nazara alyp, mälim etmäge mejbur boldum.. (Myraly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zerurlyk - zerurlygy.