zerurlyk ze‧rur‧lyk

[zeru:rlyk]

 1. Juda gereklilik örän wajyplyk, derkarlyk.

 2. Hökmanlyk, möhümlik, derwaýyslyk.

  • Size habar bermegiň zerurlygyny nazara alyp, mälim etmäge mejbur boldum. (Myraly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zerurlyk - zerurlygy.


Duş gelýän formalary
 • zerurlyga
 • zerurlygam
 • zerurlygy
 • zerurlygy-da
 • zerurlygydyr
 • zerurlygymy
 • zerurlygymyz
 • zerurlygyn
 • zerurlygyna
 • zerurlygynda
 • zerurlygyndan
 • zerurlygyny
 • zerurlygyny-da
 • zerurlygynyň
 • zerurlygyň
 • zerurlygyňyň
 • zerurlykda
 • zerurlykdaky
 • zerurlykdan
 • zerurlykdy
 • zerurlykdygy
 • zerurlykdygymyza
 • zerurlykdygyny
 • zerurlykdyr
 • zerurlyklar
 • zerurlyklara
 • zerurlyklarda
 • zerurlyklardan
 • zerurlyklardyr
 • zerurlyklary
 • zerurlyklaryna
 • zerurlyklaryndan
 • zerurlyklaryny
 • zerurlyklarynyň
 • zerurlyklaryň