zerur

[zeru:r]

Örän gerekli bolan, wajyp, derwaýys, möhüm.

  • Eger ertir başga bir zerur işimiz bolmasa, hökman awa gideris. («Mydam Taýýar» gazeti)

  • Gäminiň ýöremegini oňatlaşdyrmak üçin emeli çäreleri geçirmek zerur bolýar. («Mydam Taýýar» gazeti)

  • Bize ýerden önýän zadyň hemmesi zerur. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)