zergär

Kümüş ussasy, kümüşden, altyndan, şaý-sep ýasaýan ussa.

  • Ökde bir zergäriň sungaty ýaly, surat dokaýanlaň işi inçedir. (Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Zer gadyryny zergär biler. (nakyl)

  • Zergär zer tanar, harban-har. (nakyl)