zer-zaýaçylyk

[zer-za:ýaçylyk]

Has zaýa edilmeklik, bütinleý harapçylyk, bozuklyk.

  • Bu zer-zaýaçylyk üçin sizi jogapkärçilige çekäýmeli. («Sowet edebiýaty» žurnaly)