zenzele at

Birnäçe sesleriň goşulyşmagyndan dörän güýçli şowhun, güwwüldi, galmagal, gopgun.

  • Serçeler ala zenzele edip jürrüldeşýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Obanyň içi dürli zenzele bilen ýaňlanýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)