zenit at

  1. Astronomiýa Asman sferasynda gözegçiniň kellesiniň dik üstündäki iň ýokarky nokat.

  2. Harby termin Asmana atýan ýarag, top.

  3. Göçme manyda Ýokary dereje, bir zadyň iň beýik derejesi.